• TAS: Missie & Visie

  • 1

Missie

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname promoot, faciliteert en moedigt betaalbaar en universeel toegang aan tot telecommunicatie en ICT netwerken, dienstverlening, toepassingen en dienstgebruik voor sociaal- maatschappelijke, economische en duurzame groei en ontwikkeling voor Suriname.

Visie

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname draagt bij aan een ‘information society’ dat verterkt wordt door een ‘interconnected world’, waarbij telecommunicatie en ICT sociaal- maatschappelijke, economische en duurzame groei en ontwikkeling mogelijk maakt en versnelt voor een ieder in Suriname.

Mission

The Telecommunications Authority Suriname promotes, facilitates and encourages affordable and universal access to telecommunication and ICT networks, services, applications, and its use for socio-political, economic and sustainable growth and development in Suriname.

Vision

The TAS contributes to an 'information society', which is reinforced by an 'interconnected world', where telecommunications and ICT socio-cultural, economic and sustainable growth and development enables speeds for everyone in Suriname