Articles

Voorwoord

Het jaar 2012 zit er alweer en TAS mag terugblikken op een bijzonder enerverend jaar. Allereerst is de organisatie verhuisd in maart 2012. De verhuizing is succesvol verlopen en hebben inmiddels alle medewerkers zich geïnstalleerd in ons nieuwe onderkomen.

Vervolgens was 2012 ook het jaar dat TAS verder aan de slag ging met het werken aan haar imago in de samenleving. Nog steeds heerst namelijk het idee dat de belangrijkste taak van TAS is het monitoren van de providers van telecommunicatiediensten in Suriname. Onze taak is echter veel omvangrijker.

Wij vinden het ook belangrijk om gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om consumenten op de hoogte te stellen van hun rechten, plichten alsmede de risico’s die zij lopen in de ICT en telecommunicatiesector hen te informeren over de mogelijkheden van ICT en telecommunicatie.

Hiervoor is het belangrijk dat wij toegankelijk zijn voor gebruikers van telecommunicatiediensten. Zij moeten zich comfortabel genoeg voelen om ons te benaderen en daarnaast natuurlijk ook weten hoe zij ons kunnen bereiken.

In het kader van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij in 2012 een aantal activiteiten ondernomen en wij mogen dan ook terugkijken op een succesvol jaar.

In april 2011 heeft de ITU de vierde donderdag van april uitgeroepen tot “Girls in ICT Day”. In het kader hiervan heeft TAS op 28 april een opstelwedstrijd georganiseerd. In mei volgde de opening van het e-Learning Center in Matta door Minister Pinas. Op dezelfde dag vond ook de opening plaats van het e-learning center te Wit Santi door de waarnemend direkteur van de TAS en deze maand vond de oplevering plaats van het e-learning center te Washabo. In december nam TAS deel aan de jaarbeurs.

Het voornaamste doel van deze deelname was het verstrekken van voorlichting over digitale televisie aan consumenten. Tevens is er op verschillende momenten gedurende het jaar digitale educatie gegeven aan seniore burgers, die hier blijkens de vele brieven van dankzegging, ontzettend blij mee waren. Tenslotte ben ik ook bijzonder verheugd te kunnen meedelen dat TAS een Consumer Communication Center in gang heeft gezet welke onder meer de klachtenafhandeling van consumenten voor haar rekening neemt.

Met deze eerste editie van de TAS Nieuwsbrief hopen wij alle voor ons relevante doelgroepen, en met name de gebruikers, op de hoogte te houden van alle activiteiten van de TAS en natuurlijk de wetenswaardigheden op het gebied van telecommunicatie. Ik wens u veel leesplezier!