• TAS: Informatie

  • 1

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname is de aangewezen organisatie die zich vanuit de overheid bezig houdt met de uitvoering van de Telecommunicatie wet in Suriname.

Doelgroepen van de TAS zijn: gebruikers, telefonie providers, radiostations, TV stations, cybercafé’s, landmobiele gebruikers, aeronautical- en maritieme gebruikers, call centers, belhuizen en andere publiek rechtelijk instanties op telecom gebied.

Een aantal diensten die door de TAS worden aangeboden zijn:
• het verstrekken van nummers,
• het verstrekken van verkorte nummers,
• SMSshort codes,
• 800 en 900 nummers,
• nummerseries,
• frequenties,
• gastlicenties,
• radio-amateur licentie,
• type approvals
• vergunning voor Internet service providers (ISP).

De TAS is van mening dat in het kader van haar nationale verantwoordlijkheden, maar ook van haar internationale verantwoordelijkheden voortvloeiende uit de Internationale Telecommunication Union (ITU), waar de organisatie Suriname vertegenwoordigd, dat alle inwoners van Suriname het recht hebben op toegang tot de nieuwe ICT -middelen. Hierbij zal de TAS speciale aandacht besteden aan de kwestbare doelgroepen zoals vrouwen/meisjes, mensen met een beperking en senioren burgers in het bijzonder in de binnenland en rurale gebieden.

In het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelt, organiseert en voert de TAS een aantal maatschappelijke projecten en activiteiten uit. Deze activiteiten en projecten zijn namelijk gericht op de empowerment van de Surinaamse bevolking.

Dit gebeurt door middel van:
• samenwerking met ICT partners door het, organiseren van trainingen en cursussen;
• het organiseren van expertmeetings voor professionals;
• het organiseren van de Telecommunicatie dag/ maand en het openen van e-learning centra. Wat deze laatste betreft is het motto van de TAS: ‘Telecommunicatie toegankelijk voor een ieder!’.

Wereld Telecommunicatiedag:
In het kader van Wereld Telecommunicatie- en Informatie Samenlevingsdag heeft de TAS op 17 mei 2012, met het thema “Women en Girls in ICT”, een opstelwedstrijd, speciaal voor de VOJ-schooljeugd georganiseerd. De doelgroep was 12 tot 16 jaar. De hoofdprijs was een prachtige e-reader (ICT tool om boeken digitaal te lezen). De uitslag was op 1 juni 2012 bekend. De winnaar is Chayenne Resodimedjo uit Moengo in het District Marowijne geworden.

E-Centra:
De TAS heeft op 11 mei 2012 twee e-learning centra geopend in het district Para in de inheemse dorpen Matta en Wit Santie om zo de lokale bevolking een stukje ontwikkeling op ICT gebied aan te bieden. Een direkte gevolg is dat de studenten die daar wonen niet meer naar de stad hoeven te komen om naar een cyber cafe te gaan om informatie te zoeken voor werkstukken. De gemeenschap krijgt nu op regelmatige basis computer training om zichzelf verder te ontwikkelen.

Digitale Educatie:
Senioren vrouwen die nog nooit met een PC hadden gewerkt, kregen kosteloos in mei 2012 van de TAS een pakket trainingen aangeboden om de vele mogelijkheden/voordelen die ICT kan hebben in hun leven te laten zien. Velen hebben voor het eerst kunnen internetten, skypen en typen met een PC.

In de week van 3 tot en met 10 december 2012 heeft de Telecommunicatie Autoriteit Suriname in samenwerking met DEFSuriname de training media-educatie aangeboden aan 3 verschillende doelgroepen uit de Surinaamse samenleving, te weten: 1. geestelijke gezaghebbers/ondernemers
2. vertegenwoordigers van district commissariaten
3. vrouwen

Doelen:
Deze 3 groepen hebben elk 5 bijeenkomsten van 2 uur gevolgd waarbij diverse onderwerpen op mediagebied de revue zijn gepasseerd waarbij centraal stonden: • het vergroten van de onafhankelijkheid, • zelfredzaamheid en • verbetering van de kwaliteit van leven.

Het gebruik van computers/laptops, programma's en toegang tot het internet zijn als middel gebruikt om deze gestelde doelen te bereiken.