Articles

Wat is de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS)?

De TAS is een onafhankelijk instituut, ingesteld bij Staatsbesluit van 26 maart 1998 en verantwoordelijk voor het reguleren van de omroep- en telecommunicatiesector. De TAS staat onder leiding van een Directeur, welke wordt benoemd door de levitra generic usa President van Suriname.

Na het liberaliseren van de omroep en communicatiesector was toezicht op deze sector wenselijk. De TAS is dan ook onder meer ingesteld om toezicht te houden op deze sector en om de concurrentie tussen de aanbieders van telecommunicatiediensten te bevorderen. Daarnaast beoogt de TAS te waarborgen, dat alle personen in Suriname toegang hebben tot basis telecommunicatiediensten en dient de instelling als klankbord voor consumenten van telecommunicatiediensten. Consumenten kunnen dan ook bij de TAS terecht wanneer zij er niet uitkomen ingeval van een conflict met hun providers.

Naast het toezicht houden op de omroep- en communicatiesector, heeft de TAS ook een maatschappelijke taak. De TAS beschouwt het namelijk ook als een van haar taken om consumenten breed te informeren en voor te lichten op het gebied van Telecommunicatie. Immers, de TAS is er ook om toezicht te houden op naleving van de voorschriften voor omroep en om geschillen te beslechten tussen aanbieders en gebruikers van telecommunicatiediensten.

Hiervoor is nodig dat zowel de aanbieders als de gebruikers goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.