• TAS: Media

  • 1

Computer repair training

Van 31 mei 2013 tot en met 6 juni 2013 heeft Partners Plus Consultancy in opdracht van de TAS de training “Introductie PC Reparatie” verzorgd voor 9 vrouwen. De vrouwen zullen worden ingezet om technische ondersteuning te verlenen aan gebruikers van acheterdufrance.com de faciliteiten van de diverse “Community ICT centers” die dank zij de ondersteuning van de TAS en andere instanties worden opgezet in stad, district en binnenland.

Het betreft geen standaard training maar een training waarbij de te verrichten werkzaamheden en het instapniveau van de trainees steeds als leidraad hebben gediend.

Voor enkele deelneemsters was het de eerste echte ontmoeting met de computers maar door hun inzet en verdere begeleiding zullen ze een belangrijke rol vervullen bij het verder verkleinen van de digitale kloof en de achterstand van vrouwen in de ICT.