• TAS: Media

  • 1

TAS op het kinderboekenfestival

“Met mijn eigen idee werk ik goed mee, zodat ik zelf ook welzijn beleef.”

Met dit slogan heeft de TAS deelgenomen aan het kinderboekenfestival 2013. In de maand mei wordt Wereld Telecommunicatie en Informatie Samenlevingsdag herdacht. Het thema van dit jaar is: “verkeersveiligheid en ICT.”

Welzijn kunnen kinderen ervaren door veilig deel te nemen aan het verkeer. De TAS heeft daarom dit jaar gewerkt met kinderen tussen 6 en 8 jaar. Het streven was erop gericht deze groep welzijn te laten beleven door hun bewust te maken van wat veilig verkeer inhoudt. De kinderen hebben naar filmpjes gekeken zoals “Walking along the road to school”, “Seatbelt on” en “Traffic police”.

Spelenderwijs hebben kinderen kennisgemaakt, hoe nieuwe technologieën invloed kunnen hebben op hun welzijn.