• TAS: Media

  • 1

Nieuwjaars Ontbijt TAS/ beleidsdag

Nieuwjaars Ontbijt TAS/ beleidsdag, Het nieuwe jaar 2013 is aangevangen bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Om het jaar goed in te luiden is er op 7 januari 2013 in de nieuwe vergaderzaal bij de TAS, voor het eerst in de geschiedenis van de TAS, een Nieuwjaars ontbijt gehouden. Deze dag stond in het kader van verwelkoming van http://acheterdufrance.com/ het personeel in het Nieuwjaar en het delen van de beleidsvoornemens van de TAS voor 2013. Na een heerlijk ontbijt, werd door de Wnd.Directeur en haar managers het Beleidsplan van de TAS voor 2013 aan de overige medewerkers, middels een powerpoint presentatie voorgehouden. De medewerkers werden omtrent elke afdeling geïnformeerd over de beleidsdoelen van de organisatie en kregen daarbij de gelegenheid om feedback te geven. De meeting was zeer vruchtbaar en het personeel was daarna gereed om samen met het management en de directie alle zeilen bij te zetten om de beleidsdoelen te verwezenlijken. Middels deze wenst de TAS de gehele gemeenschap van Suriname alsnog een productief 2013 toe.