Expertmeeting "ICTs and improving road safety"

Op 11 mei 2011, lanceerde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon een wereldwijd initiatief, dat gericht is op het stimuleren van acties om levens te redden in het verkeer. Het thema is: ‘The Decade of Action for Road Safety 2011-2020’. Naar schatting sterven jaarlijks 1,3 miljoen mensen als gevolg van een verkeersongeval, terwijl er maar liefst 50 miljoen gewonden zijn. Hoewel veel Overheden programma’s hebben om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, stijgt het aantal verkeersslachtoffers en als de huidige trend zich voortzet, zal hoogstwaarschijnlijk ‘verkeersongevallen’ de vijfde voornaamste doodsoorzaak in 2030 zijn.
Op 17 mei 2013 werd de Wereld Telecommunicatie en Informatie Samenlevingsdag, internationaal herdacht.  Het thema van dit jaar is: “ICTs and improving road safety”
.Launch Website TAS

De TAS heeft vanaf 7 juni 2013 haar nieuwe website in gebruik genomen. De “launch” is gepaard gegaan met een expertmeeting met als thema “ICTs and improving road safety”. Hierbij waren uitgenodigd alle organisaties en belangstellenden die zich bezighouden met activiteiten rondom ICT en verkeersveiligheid en degenen die met ons mee willen denken. Via de website houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie op internationaal en nationaal niveau, alsmede over de activiteiten en diensten van de TAS.Computer repair training

Van 31 mei 2013 tot en met 6 juni 2013 heeft Partners Plus Consultancy in opdracht van de TAS de training “Introductie PC Reparatie” verzorgd voor 9 vrouwen. De vrouwen zullen worden ingezet om technische ondersteuning te verlenen aan gebruikers van de faciliteiten van de diverse “Community ICT centers” die dank zij de ondersteuning van de TAS en andere instanties worden opgezet in stad, district en binnenland.TAS op het kinderboekenfestival

“Met mijn eigen idee werk ik goed mee, zodat ik zelf ook welzijn beleef.”
Met dit slogan heeft de TAS deelgenomen aan het kinder-boekenfestival 2013. In de maand mei wordt Wereld Telecommunicatie en Informatie Samenlevingsdag herdacht. Het thema van dit jaar is: “verkeersveiligheid en ICT.”Launch van de computerlokaal Mastklimmenschool - Latour

Na de launch van het Nationale School Connectivity Plan (NSCP) op 17 mei, waarbij de first lady van Suriname, als bescherm-vrouwe van dit project de opening heeft gedaan, volgde de Openbare School Mastklimmenstraat op 24 mei.Launch van de "National School Connectivety Plan" / Kennedyschool

De TAS heeft in samenwerking met de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) een “National School Connectivity Plan (NSCP)” uitgevoerd. Dit “National School Connectivity Plan” heeft hoofdzakelijk tot doel, om met behulp van breedband, de toegankelijkheid van ICT dichter te brengen tot de schooljeugd, dit door elke school te verbinden met het internet.Peuters en kleuters op bezoek bij de TAS

53 peuters en kleuters hebben een bezoek aan de TAS gebracht in het kader van de Telecom maand. De kinderen van de Papegaatjes en van de Sint Jozefschool hebben spelenderwijs kennisgemaakt met nieuwe technologieën en ICT tools.Telecom maand

Op 17 mei 2013 werd internationaal de Wereld Telecommunicatie en Informatie Samenlevingsdag herdacht, vandaar dat de TAS de maand mei heeft uitgeroepen tot de “Telecom-maand”. Zie ons nieuwsbrief voor de activiteiten van de TAS in de maand mei.Bedrijfbezoek IAMGold

Ter uitbreiding van de inzichten over nationale en internationale bedrijven, heeft de TAS een bezoek gebracht aan het Multinational bedrijf IAMGOLD - Rosebel Goldmines.Girls in ICT

Op 8 April 2011, kondigde de International Telecommunications Union (ITU) aan, dat “Girls in ICT Day” elk jaar op de vierde donderdag in april zal worden herdacht. Op 28 april 2011, hebben wereldwijd meisjes zich verzameld om de jaarlijkse internationale “Girls in ICT Day” te vieren.
Op deze dag is de focus gelegd op het stimuleren van de belangen, sterke punten en aanmoediging van meisjes om een carrière in informatie- en communicatietechnologie (ICT) te kiezen. De reden voor een dergelijke dag is de participatie van vrouwen in de ICT te stimuleren. De TAS heeft in 2012 een opstelwedstrijd gehouden in verband met “Girls in ICT Day” die op 26 april werd gevierd. Hiermee geeft de TAS invulling aan haar maatschappelijke taak.Digitale educatie voor bewoners van Pokigron

In het kader van haar maatschappelijk verantwoordelijkheid ontwikkelt, organiseert en voert de TAS een aantal projecten en activiteiten uit, gericht op namelijk “de empowerment van de Surinaamse bevolking”.
De TAS heeft als motto: ‘Telecommunicatie toegankelijk voor iedereen’. De TAS is van mening dat in het kader van haar nationale functie, maar ook van haar internationale verantwoordelijkheden in samenspraak met de Internationale Telecommunication Union (ITU), waar de organisatie namens Suriname lid van is, dat alle inwoners van Suriname het recht hebben op toegang tot de nieuwe ICT -middelen.
Opening E-learning center Pokigron

Het gemeenschapscentrum van Pokigron, Bassia Gowtu Kutu-Wosu, in het district Sipaliwini werd op vrijdag 15 maart door de Minister dhr. Mr. Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling aan de bewoners van Pokigron overgedragen.
Het multifunctioneel centrum heeft ten doel, vorming en educatie voor de lokale bevolking te bevorderenen in het kader hiervan is de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), een samenwerking aangegaan met de Stichting Werderopbouw Pokigron (STIWEPO), om in dit centrum een E-learning center te openen. Dit, in verband met haar Public Internet Acces Center project, PIAC. Middels de PIAC’s wens de TAS informatie en communicatie technologieën toegankelijk te maken voor alle Surinamers, namelijk voor mensen in het binnenland en in de rurale gebieden.Nieuwjaars Ontbijt TAS-beleidsdag

Nieuwjaars Ontbijt TAS/ beleidsdag. Het nieuwe jaar 2013 is aangevangen bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Om het jaar goed in te luiden is er op 7 januari 2013 in de nieuwe vergaderzaal bij de TAS, voor het eerst in de geschiedenis van de TAS, een Nieuwjaars ontbijt gehouden.